Korekcija nosa

 

Estetska korekcija nosa ili rinoplastika (rhinoplasty, nose job) predstavlja jednu od najzahtevnijih i najkompleksnijih intervencija u estetskoj hirurgiji. Korigovati izgled nosa podrazumeva nekoliko anatomskih elemenata nosa koji se mogu ili moraju korigovati:

  • širina nosa,
  • dužina nosa,
  • visina (projekcija vrha nosa),
  • oblik (korekcija grbice i/ili oblika vrha nosa),
  • disajni problem (korekcija septuma).

Tradicionalno hirurški postoje dva pristupa korekciji nosa: otvoreni i zatvoreni. Oni se odnose na to da li se rez pravi unutar nosa (zatvoreni) ili na spoljašnjoj strani nosa (na nosnoj pregradi-otvoreni pristup). Prilikom intervencije, hirurg može postaviti septum (nosnu pregradu) u središnju poziciju i time poboljšati disanje, zatim uraditi osteotomije (prelome nosnih kostiju) radi suženja korena nosa, ukloniti deo grbice nosa sačinjene od kosti i hrskavice i remodelovati vrh nosa što najčešće predstavlja najkompleksniji deo same intervencije. On podrazumeva skraćenje hrskavica, njihovo ušivanje i oblikovanje, trimovanje viška potkožnog masnog tkiva, a nekad i ugradnju septalnog grafta radi bolje projekcije vrha nosa. Kako bi se nos suzio u svom donjem delu, potrebno je nekad napraviti dodatne rezove na spoljašnjem delu nosa koji se obično ne primećuju nakon intervencije.

FAQ

Koliko traje operacija nosa?

Dužina same operacije može varirati u zavisnosti od njene kompleksnosti te moze trajati od sat vremena (samo septoplastika) do tri ili više sati ako je u pitanju složenija, rekonstruktivna intervencija. Obavlja se u opštoj (totalnoj) anesteziji.

Koliko je bolna sama intervencija?

S obzirom na kompleksnost i invazivnost same intervencije (ponekad potrebne osteotomije-prelom nosnih kostiju), operacija nosa nije bolna intervencija. Prisutan je otok oko očiju prvih dana koji može biti praćen modricama, a po skidanju zaštitne maske (treći dan), otok se može očekivati na samom nosu i narednih par meseci. Kako bi nos kompletno zarastao i dobio svoju konačnu formu, potrebno je da prodje 9-12 meseci.

Da li su potrebni neki posebni tretmani nakon operacije?

Pored obaveznog antibiotika koji se uzima 5-7 dana nakon intervencije, vaš doktor može predložiti injekcije kortikosteroida od treće nedelje nakon intervencije. Takodje, može predložiti odredjene masaže koje potpomažu boljem oblikovanju nosu.

Da li da se odlučim za otvorenu ili zatvorenu tehniku?

O tome je najbolje da porazgovarate sa svojim lekarom. On ce predložiti najbolju tehniku u vašem slučaju, onu koja ce njemu obezbediti potreban hirurški pristup, a prilagodjen vašim željama. Ukoliko je dilema zbog prisutnog ožiljka, u pitanju je minimalan rez koji se nalazi ispod nosa i često se ne može ni primetiti.

 

OTVORENA RINOPLASTIKA ZATVORENA RINOPLASTIKA
Rez “spolja” ispod nosa Rez unutar nosa
Bolji pristup nosnim strukturama Teži pristup nosnim strukturama jer je teža vizuelizacija
Hirurg vidi sve strukture nosa Hirurg često ne vidi sve strukture nosa, već ih naslućuje pipanjem
Veći otok nakon intervencije Manji otok nakon intervencije
Duže vreme operacije Generalno kraće vreme operacije
Duži period zarastanja Kraći period zarastanja i lakši oporavak za pacijenta
Bolji pristup kod korekcije vrha nosa Lošiji pristup kod korekcije vrha nosa

 

Da li je sekundarna rinoplastika moguća?

Sekundarna (ponovna) rinoplastika je moguća i obično je zahtevnija procedura. Ne preporučuje se kod izrazito tanke kože jer može doći do izumiranja tkiva (nekroze), ni kod veoma loseg zarastanja i nepovoljnog ožiljavanja. Korekcije se svakako mogu obaviti, kao i korigovati asimetrije. Nekad se kod sekundarnih rinoplastika radi dodatka materijala koristi hrskavica uha, rebra ili veštački materijali (Goretex, silicon).

Da li je nos moguće korigovati filerom?

Moguće je, ali postoje odredjena ograničenja. Najčešće se može korigovati tzv. nazofrontalni ugao (ugao nosa i čela) i time vizuelno korigovati grbica. Takodje, minimalno se mogu korigovati asimetrije nosa. Fileri imaju ograničeno trajanje te se njihovo ubrizgavanje mora ponavljati. Dobre strane su što sama procedura traje kratko, nije potrebna anestezija, a reprezentativni ste odmah po ubrizgavanju.